Birkebakkens arbejde er forankret i Jysk Børneforsorg/Fredhjems værdier; værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer

Værdighed

Vi ser mennesket som unikt og uendeligt værdifuldt

Fællesskab

Vi er opmærksomme på, at vi er en del af et meningsfuldt fællesskab, samtidigt med at vi respekterer den enkelte som et selvstændigt individ

livsudfoldelse

Vi tør tage ansvar, og vi tør inddrage hinanden i arbejdet på at skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse

Tillidsfulde relationer

Ethvert menneske har krav på at blive anerkendt for dets unikke opfattelse af verden. Derfor er vi forpligtede på at møde hinanden med tillid og åbenhed Med udgangspunkt i ovenstående værdier er det Birkeskolens opgave at styrke den enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på størst mulig grad af livsmestring.