53 71 60 20 info@birkebakken.eu

Målgruppe

Birkebakken er godkendt til følgende målgrupper

1.

Børn og unge med multible funktionsnedsættelser – fysisk som psykisk, på tidligste udviklingstrin. Beboerne kan være kørestolsbrugere og indkluderer følgehandicap som epilepsi, spasicitet og/eller sansehandicap. Barnet eller den unge kan desuden have et meget begrænset sprog. Målgruppen vil have et omfattende behov for hjælp og støtte i vågne timer og jævnligt tilsyn, når de sover. Der er tale om børn og unge, der har et udtalt behov for nærvær, pleje, omsorg og stimulation. Denne gruppe kan omfatte 7 børn eller unge, hvoraf 6 pladser er egnede til kørestolsbrugere.

2.

Børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, som kan have karakter af adfærds- og udviklingsforstyrrelser. Disse børn og unge vil i udstrakt grad have kommunikative vanskeligheder. Målgruppen vil have behov for et velstruktureret og evt. impulsreducerende miljø, høj grad af genkendelighed og forudsigelighed. Denne gruppe vil have behov for træning i sociale færdigheder og spilleregler, fysik aktivitet og kommunikativ træning.

3.

Børn og unge med betydelig funktionsnedsættelse og omfattende problemskabende adfærd samt høj grad af infleksibilitet. Disse børn og unge vil have behov for individuelt tilrettlagte forløb, hvor der skal være en omfattende specialpædagogisk indsats i forbindelse med langt de fleste daglige opgave og aktiviteter. Der kan periodevis være behov for individuel skærmning. Denne guppe kan omfatte 2-3 børn og unge

Besøg os

Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

Telefon

+45 53 71 60 20