Birkebakken er en selvejende institution under foreningen jysk børneforsorg/fredehjem

Birkebakken drives af Jysk Børneforsorg/Fredehjem og er en døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Med udgangspunkt i personlighed, behov og udfordringer vil Birkebakken arbejde målrettet på at skabe de bedste betingelser for den enkeltes udvikling og livsudfoldelse. Vi arbejder for at give Birkebakkens børn og unge en meningsfuld hverdag med plads til gode oplevelser, nærvær og fællesskab.