birkebakken vil yde et højt fagligt niveau og dermed styrke mulighederne for livsudfoldelse og indflydelse på eget liv

Tilbuddet skal være et trygt og udviklende hjem for beboerne, hvor de modtager relevant hjælp og støtte af professionelle medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor vægter vi løbende kurser og efteruddannelse samt forventer, at medarbejdere holder sig opdaterede omkring den seneste viden indenfor området.

Vi forventer desuden, at den viden den enkelte medarbejder tilegner sig via sin videreuddannelse implementeres og deles med kollegaer, således af den enkeltes faglighed bliver til fælles faglighed.

Som metode til at omdanne individuel faglighed til fælles faglighed, vil Birkebakken i løbet af 2019 påbegynde et undervisningsforløb for medarbejdere i den organisatoriske metode, procesbaseret dokumentation. Metoden er udviklet af den anerkendte psykolog og forsker, Tina Andersen. Læs mere om metoden og implementeringen af den på det socialpædagogiske opholdssted, Borgmesterbakken i artiklen; Dokumentation må ikke være spild af tid!

Kurser og efteruddannelse

Vi vægter kurser og efteruddannelse med henblik på at sikre det faglige niveau

Fælles faglighed

Vi vægter videndeling således, at den enkeltes kompetencer bliver fællesskabets

organisering

Vi vægter en organisering, der understøtter videndeling både internt og eksternt