Hvad er Jysk børneforsorg / Fredehjem? 

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem er som navnet antyder, en sammenslutning af to foreninger – Jysk børneforsorg og Fredehjem. De to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.Det kristne menneskesyn er bærende som fundament for foreningens arbejde, der udmøntes gennem kerneværdierne:

  • Værdighed
  • Fællesskab
  • Livsudfoldelse
  • Tillidsfulde relationer

Formålet er primært at imødekomme udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og etisk kvalitet. Det sker blandt andet gennem driften af en række selvejende institutioner, i samarbejde med offentlige myndigheder og gennem oprettelse og drift af socialpædagogiske alternativer.

Foreningen søger samtidig at medvirke til at fremme solidaritet og forståelse for de børn, unge og familier, som har behov for støtte.

Se mere her på siden om vore institutioner og andre tilbud eller kontakt foreningens kontor for yderligere oplysninger og materiale.