Forældre og pårørende vil altid være barnet eller den unges primære netværk og vigtigste ressource

Vi prioriterer samarbejdet med forældre og pårørende højt og lægger vægt på en tæt og respektfuld dialog omkring barnet eller den unge. Birkebakken ser en stor værdi i, at beboere fastholder de nære relationer til forældre og pårørende, og væsentlige overvejelser og tiltag vedrørende barnet eller den unges trivsel og udvikling foregår altid i nært samarbejde med forældrene.

forældreinddragelse

Birkebakken støtter op om en høj grad af forældreinddragelse. Forældreinddragelse kan være mange forskellige ting. Det kan være inddragelse i de udviklingsmål, der sættes for barnet, hvilke fritidsaktiviteter barnet kan gå til eller hvordan barnets værelse skal indrettes. Forældre, pårørende og andet netværk kan også besøge barnet eller den unge så ofte, det er muligt.  

FOrventningsafstemning og udveksling af information

Kontaktpersonen sikrer en løbende forventningsafstemning vedrørende de opgaver omkring barnet eller den unge, som forældrene gerne selv vil varetage. Forældre og kontaktperson aftaler desuden, hvordan man sikrer en gensidig udveksling af information omkring barnet eller den unge.