53 71 60 20 info@birkebakken.eu

Råd-givningen

Rådgivningen

Vi tilbyder rådgivningsforløb for forældre til hjemmeboende børn og unge

Vi kan hjælpe familier med et hjemmeboende barn på familiens hjemmebane. Det er muligt gennem kommunens sagsbehandler at få bevilget et støttende rådgivningsforløb.

Pædagogisk rådgivning varetages af erfarne pædagoger, som er vant til at løse de praktiske – og udviklingsmæssige udfordringer, der er forbundet med at have et barn med udviklingsvanskeligheder. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i besøg i familien og familiens oplevelse af problemstillingerne.

Teamarbejde
Vi afdækker problemerne og etablerer grundlaget for samarbejdet på et møde mellem familien, som ønsker hjælp, vores rådgiver og teamleder samt familiens sagsbehandler. Det munder ud i en skriftlig samarbejdsaftale, der er det formelle grundlag for samarbejdet.

Hvad giver vi familien?
Dialog er nøgleordet. Vi lytter meget til familiens vanskeligheder, og giver rådgivning med forslag til ændringer og løsninger. Familien får konkrete redskaber til at skabe forandring i hverdagen. Den pædagogiske rådgivning består normalt af seks besøg, hvor vi fra gang til gang aftaler nye arbejdspunkter. Derefter evalueres det samlede forløb.

Rådgivningen kan kontaktes på telefon: 53 71 60 22

Besøg os

Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

Telefon

+45 53 71 60 20