53 71 60 20 info@birkebakken.eu

Fagpersoner

Birkebakken kan findes på Tilbudsportalen, Facebook og Linkedin. Vi tager også gerne imod besøg til en snak og en rundvisning.

Kontakt os for at lave en aftale.. 

Resultatdokumentation – synlige mål, indsatser og effekter

Resultatdokumentation skal understøtte vores bestræbelser om at komme i mål med vores kerneopgave, som er at skabe de bedste rammer for trivsel, udvikling og forandring.

Birkebakken ser en vigtig værdi i, at den enkelte medarbejders faglighed forvandles til fælles faglighed. Derfor har Birkebakken valgt at benytte dokumentationsprogrammet, Dagbogsprogrammet, som i øjeblikket er ved at blive introduceret for personalet.

Programmet er kendt for at være enkelt, overskueligt og inkluderer udviklingsprofilen, hvor medarbejdere løbende kan beskrive og evaluere på beboenes udvikling. Dette gør det nemt for medarbejdere, rådgivere, tilsynet,  familien og barnet eller den unge selv at følge udviklingen af de mål, der er sat.

Resultatdokumentation er desuden et redskab, der kan bruges til at understøtte, evaluere og justere den pædagogiske indsats.

Birkebakken vil yde et højt fagligt niveau og dermed styrke muligheder for livsudfoldelse og indflydelse på eget liv

Tilbuddet skal være et trygt og udviklende hjem for beboerne, hvor de modtager relevant hjælp og støtte af professionelle medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor vægter vi løbende kurser og efteruddannelse samt forventer, at medarbejdere holder sig opdaterede omkring den seneste viden indenfor området.

Vi forventer desuden, at den viden den enkelte medarbejder tilegner sig via sin videreuddannelse implementeres og deles med kollegaer, således af den enkeltes faglighed bliver til fælles faglighed.

Som metode til at omdanne individuel faglighed til fælles faglighed, har Birkebakken i løbet af 2019 påbegyndt et undervisningsforløb for medarbejdere i den organisatoriske metode, procesbaseret dokumentation. Metoden er udviklet af den anerkendte psykolog og forsker, Tina Andersen. Læs mere om metoden og implementeringen af den på det socialpædagogiske opholdssted, Borgmesterbakken i artiklen; Dokumentation må ikke være spild af tid!

KURSER OG EFTER-UDDANNELSE

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Vi vægter kurser og efteruddannelse med henblik på at sikre det faglige niveau

FÆLLES FAGLIGHED

Vi vægter videndeling således, at den enkeltes kompetencer bliver fællesskabets

ORGANISERING

Vi vægter en organisering, der understøtter videndeling både internt og eksternt 

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

FÆLLES FAGLIGHED

ORGANISERING

Vi vægter kurser og efteruddannelse med henblik på at sikre det faglige niveau

Vi vægter videndeling således, at den enkeltes kompetencer bliver fællesskabets

Vi vægter en organisering, der understøtter videndeling både internt og eksternt 

Besøg os

Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

Telefon

+45 53 71 60 20