Resultatdokumentation – synlige mål, indsatser og effekter

Resultatdokumentation skal understøtte vores bestræbelser om at komme i mål med vores kerneopgave, som er at skabe de bedste rammer for trivsel, udvikling og forandring.

Birkebakken ser en vigtig værdi i, at den enkelte medarbejders faglighed forvandles til fælles faglighed. Derfor har Birkebakken valgt at benytte dokumentationsprogrammet, Dagbogsprogrammet, som i øjeblikket er ved at blive introduceret for personalet.

Programmet er kendt for at være enkelt, overskueligt og inkluderer udviklingsprofilen, hvor medarbejdere løbende kan beskrive og evaluere på beboenes udvikling. Dette gør det nemt for medarbejdere, rådgivere, tilsynet,  familien og barnet eller den unge selv at følge udviklingen af de mål, der er sat.

Resultatdokumentation er desuden et redskab, der kan bruges til at understøtte, evaluere og justere den pædagogiske indsats.